לעבור לתוכן

הצגת הארכיון למילון מונחים


G


עדשות ניקון בהן שליטה במפתח צמצם מתבצעת בצורה מכאנית-אוטומטית מגוף המצלמה (ללא טבעת הצמצמים). עדשות אלו יעבדו באופן סדיר על גבי כלל המצלמות הדיגיטאליות ועל גבי חלק קטן ממצלמות פילם.

עדכנו את הנהלת האתר בדבר שגיאת כתיב

הטקסט הבא יישלח להנהלת האתר :