לעבור לתוכן

הצגת הארכיון למילון מונחים


ISO


מדד הרגישות של החומר הצילומי. אף על פי שהמונח זהה לטכנולוגיית פילם ולחיישנים הדיגיטאליים,
יישומו שונה באופן מהותי בכל אחד מן המקרים. בטכנולוגיית פילם – שינוי במדד ה ISO מתבטא בשינוי פיזי של גודל וצורת הקולטנים (הלידי הכסף) באמולסיה. כך, כלל שכל קולטן בודד הופך גדול יותר – כמות הפוטונים שדרושה בכדי להפעילו (לגרום להשחרתו) קטנה וההיפך. תופעת הלוואי של תהליך זה מוכרת לכלל חובבי הצילום כ "גרעיניות", ומהווה ביטוי לצורת גבישי הכסף שנוצרו באמולסיה בתהליך החשיפה. ככל שכל גביש גדול יותר – כך גם הגרעיניות של הדימוי תהיה גודלה יותר. כמו כן,
ערך ISO נקבע לגבי כלל האמולסיה של סרט הצילום ולא ניתן לשנותו מתמונה לתמונה בלי מניפולאציות המעברות חיתוך של סרט הצילום למספר מקטעים והעברתם בתהליכי פיתוח שונים.
במצלמות דיגיטאליות תהליך שינוי ערך ה ISO אינו מהווה שינוי פיזי של גודל של כל קולטן בודד, אלא שינוי של מקדם הגברת האות הדיגיטאלי המתקבל מן אותו הקולטן. כך, המערך הכללי של הקולטנים הפוטואלקטריים בחיישן הדיגיטאלי אינו משנה את תכונותיו הפיזיות. במקום זאת סך האותות המתקבלים מן החיישן עוברים הגברה חזקה או חלשה יותר בהתאם לערך ה ISO הנקבע.
גם כאן ישנה תופעת לוואי הקשורה לערכי ISO גבוהים, אולם היא נושאת אופי דיגיטאלי ובאה לידי ביטוי בצורת "רעשים" (או ליתר דיוק הפרעות אלקטרומגנטיות). "רעשים" אלו נראים על פני הדימוי כאובדן חדות, גלישות צבע או כתמי בהירות וכן נקודות או פרטים מלאכותיים שלא היו קיימים בדימוי המקורי.
סגולתה של הטכנולוגיה הדיגיטאלית היא בכך שניתן לעבור בין ערכי ISO שונים מפריים לפריים וזאת בלי מניפולאציות מסובכות או תהליכי פיתוח שונים. יתרה מכך, מנגנוני דיכוי הרעשים ורגישות ספקטראלית גבוה של החיישנים המודרניים – מאפשרים לצלם להגיע לערכי ISO שלא היו אפשריים בטכנולוגיית הפילם ללא אובדן משמעותי באיכות הדימוי, כגון ISO 12800 או ISO 25600…

עדכנו את הנהלת האתר בדבר שגיאת כתיב

הטקסט הבא יישלח להנהלת האתר :