לעבור לתוכן

הצגת הארכיון למילון מונחים


TTL


ה TTL הוא מנגנון תקשורת ממוחשב בין גוף המצלמה (כולל העדשה) לבין המבזק החיצוני.
מנגנון זה מאפשר החלפת מידע אודות בהירות ומרחק האובייקט מן המצלמה בין המצלמה לבין המבזק, כך חישוב עוצמת ההבזק נעשה בהסתמך הן על נתוני החשיפה (ISO, צמצם, מהירות סגר), הן על קבלת מידע מקיף אודות בהירות הפריים, והן על אורך המוקד הנמצא בשימוש והמרחק של האובייקט מן המצלמה וזאת באופן אוטומטי לחלוטין עם מינימום התערבות מצד הצלם. במילים פשוטות: שיטת ה TTL (ETTL בקנון ו ITTL בניקון) מנסה להגיע לאוטומציה מלאה בחישוב עוצמת ההבזק בהתאם לתנאי התאורה הקיימת ובכך לגרום ליצירת דימוי המואר באופן אופטימאלי. יש לציין כי פרוטוקול תקשורת ואופן פענוח הנתונים שונה מחברה לחברה ומהווה פטנט סגור. כך, מבזקי TTL המיועדים למצלמות קנון – לא יוכלו לתקשר עם גופי ניקון וההיפך. נוסף על כך, בהיותם פטנטים סגורים – מערכות ה TTL של כל יצרן אינם חשופים ליצרני צד ג' ובעקבות כך דיוק של מבזקי יצרני צד ג' התואמות את מערכות ה TTL – אינו זהה ב 100% לזה של המבזקים המקוריים.

עדכנו את הנהלת האתר בדבר שגיאת כתיב

הטקסט הבא יישלח להנהלת האתר :